Wybierz język witryny

werben - reklamować, zabiegać o poparcie

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Werbeleiter - kierownik działu reklamy

die Werbung - reklama

der Erwerb - nabycie

das Werbefernsehen - telewizja reklamowa

etwas erwerben - nabyć, kupić

sich bewerben um - starać się o uzyskanie czegoś

umworben sein - być kimś, o kogo się zabiega

anwerben - zwerbować, pozyskać

Er hat lange um sie geworben - Długo zabiegał o jej względy

Er wirbt für seine Partei - Zabiega o wzrost zwolenników swojej partii

Immer mehr Soldaten wurden geworben - Werbowano coraz więcej żołnierzy

Sie haben viele Kunden geworben - Pozyskali wielu klientów

Für dieses Produkt wurde viel geworben - Ten produkt jest bardzo reklamowany

Sie warb vergeblich um unsere Zuneigung - Daremnie zabiegała o naszą przychylność

Er warb damals im Fernsehen - On występował wówczas w reklamach telewizyjnych