Wybierz język witryny

werden - stawać się

Opublikowano w Funkcje czasownika

Er ist Kaufmann geworden - Został handlowcem/kupcem

Ich konnte nichts gewahr werden - Nie spostrzegłem niczego

Ich werde langsam müde - Robię się powoli zmęczony / śpiący

Sie war schon jung Mutter geworden - W młodym wieku została matką

Wir wurden uns schnell einig - Szybko doszliśmy do porozumienia

Aus unserem Plan wird nichts - Z naszych planów nic nie będzie

Die Milch ist sauer geworden - Mleko skwaśniało

Keine Sorge, es wird schon werden ! Nie martw się, jakoś to będzie

Wie wird morgen das Wetter ? Jaka będzie jutro pogoda ?

Aus ihm wird bestimmt nichts - Z niego nic nie będzie

Es wurde früh dunkel - Wcześnie zapadł zmrok

Es wird höchste Zeit, dass er kommt - Najwyższy czas, aby on już przyszedł