Wybierz język witryny

wiegen - ważyć

Opublikowano w Funkcje czasownika

etwas aufwiegen - coś zrównoważyć, zrekompensować

Ich wiege mich regelmäßig - Sprawdzam regularnie swoją wagę

Er war gewogen und zu leicht befunden - Okazał się małowartościowy

Wieviel wiegst du ? Ile ważysz ?

Die Spende der armen Leute wiegt doppelt - Ofiara pieniężna biednych ludzi liczy się podwójnie

Er hat das Fleisch nicht gewogen - Nie zważył mięsa

Mein Einwand wird nichts wiegen - Moje obiekcje nie będą tu miały żadnego znaczenia

Alle Sportler wurden vor dem Wettkampf gewogen - Wszyscy sportowcy byli ważeni przed zawodami

Die Verkäuferin hat zu knapp gewogen - Sprzedawczyni zważyła za mało

Sein Urteil wog am schwersten - Jego zdanie miało największą wagę