Wybierz język witryny

wissen - wiedzieć

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Wissenschaft - nauka

das Wissen - wiedza

der Wissenschaftler - naukowiec

wissenschaftlich - naukowy

wissenswert - warte zapamiętania

wissentlich - świadomie, w sposób zamierzony

Sie wusste weder ein noch aus - Nie widziała żadnego wyjścia

Wissen Sie, wie spät es ist ? Czy pan wie, która jest godzina ?

Sie will von ihm nichts wissen - Ona nie chce o nim słyszeć

Ich weiß nicht, wo der Bus abfährt - Nie wiem, skąd odjeżdża

Er hat die Antwort nicht gewusst - Nie znał odpowiedzi

Man wird bald wissen, woher der Wind weht - Niedługo się dowiemy, skąd wieje wiatr

Wir hätten es auch nicht gewusst - My byśmy tego też nie wiedzieli

Ich weiß, wo dich der Schuh drückt - Wiem, co ci doskwiera