Wybierz język witryny

zwingen - zmusić

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Zwingherr - tyran

die Zwangsarbeit - roboty przymusowe

der Zwang - przymus, presja

zwingend - konieczny

ungezwungen - swobodny, nieformalny

zwanglos - swobodnie, bez przymusu

Man hat mich gezwungen zu reden - Zmuszono mnie, abym się odezwał

Ich lasse mich zu nichts zwingen - Nie pozwolę się do niczego przymuszać

Ich zwinge ihn zur Arbeit - Zmuszam go do pracy

Die Polizei war gezwungen zu handeln - Policja była zmuszona podjąć działania

Diese Situation zwingt uns zur Eile - Ta sytuacja zmusza nas do pośpiechu

Das lässt sich noch zwingen - To da się jakoś zrobić

Sie würde ihn nicht zur Umkehr zwingen - Ona nie zmusiłaby go, do zmiany stanowiska

Er zwang sich dazu, freundlich zu sein - Zmusił się do uprzejmości

Du hattest dich zum Lachen gezwungen - Zdobyłeś się na wymuszony śmiech