Wybierz język witryny

zumuten - spodziewać się po kimś czegoś szczególnego, wymagać zbyt wiele

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Vermutung - przypuszczenie

die Zumutung - oczekiwanie

vermuten - przypuszczać

anmuten - stwarzać wrażenie, nastrój

mutmaßen - snuć przypuszczenia

Ich habe Ihnen viel zugemutet - Oczekiwałem po panu bardzo wiele

Mir kann nicht zugemutet werden, das zu glauben - Nie należy się tego po mnie spodziewać

Das ist eine zu große Zumutung - To jest zbyt daleko idące oczekiwanie

Muten Sie mir das zu ? Sądzi pan, że sobie z tym poradzę / że byłbym w stanie to zrobić ?

Darf ich ihm zumuten zu warten ? Czy mogę się spodziewać, że będzie czekał ?

Mute dir nicht zu viel zu ! Nie bierz na siebie zbyt wiele !

Man würde ihr keine schwere Arbeit zumuten - Nikt nie obciążałby jej żadną ciężką pracą

Ich verbitte mir eine solche Zumutung - Wypraszam sobie takie insynuacje

Die Tat mutet man ihm zu - Przypuszcza się, że to on mógł zrobić