Funkcje czasownika

Zastosowanie dwóch form czasownika o tym samym lub różnym znaczeniu.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
flüchten - uciec Super User 104
fließen - płynąć Super User 111
fliegen - latać, lecieć Super User 120
finden - sądzić, znaleźć Super User 176
fehlen - brakować, być nieobecnym Super User 185
fallen - upadać, spadać Super User 166
fahren - jechać Super User 186
essen - jeść Super User 175
erziehen - wychowywać Super User 206
erleben - przeżyć, doświadczyć Super User 165
erlauben - pozwolić Super User 194
erkennen- poznać Super User 104
erinnern - przypominać Super User 236
sich erholen - odetchnąć, odpocząć Super User 218
erhalten - otrzymać, dostać Super User 216
erfahren - dowiedzieć się, doświadczyć Super User 217
entwickeln - projektować, rozwijać Super User 291
entstehen - powstać, powstawać Super User 253
entscheiden - decydować Super User 251
entlassen - zwolnić z pracy, obowiązku Super User 244