Niemiecki - zagadnienia gramatyczne

włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

NIEMIECKI - zagadnienia gramatyczne podane w prosty i przystepny sposob

Szyk prosty(nic się nie zmienia)

Szyk przestawny(er ist 4 ist er)

Szyk zdań pobocznych(er ist ... 4 er ... ist.)· und - i· aber – lecz, ale· sondern – lecz· denn – ponieważ, bo· oder - albo · dann – potem, następnie· deshalb · darum dlatego· deswegen - z tego powodu· sonst – w przeciwnym razie· troztdem – mimo to· auserdem – oprócz tego ·

Pytające:- Wann - kiedy- Wem - komu- Wohin - gdzie- Was - co- Wessen - czyj· das - że· ob - czy· weil - bo· da – bo, ponieważ· obwohl – chociaż, mimo że· als - dla przeszłości !· wenn kiedy, gdy, ilekroć· bevor – zanim· seit - odkąd· nachdem – skoro, po tym jak· bis – aż, do póki

PRZYIMKI Aus – z zewnątrz, ze środkaBei – u, przy, koło Mit – z (kimś)Nach – po, do, według Von – z, od (von...bis), od kogośZu – do osoby, do budowli + DATIVSeit – od (czasowe) Gegenüber – na przeciwkoAuβer - opróczEntgegen - wbrewGemäβ - zgodnieZufolge - według DATIVM Ż N MnDem Der Dem Den + nEinem Einer einem -ÜberDurch – przezFür – dla, zeGegen – przeciwkoOhne – bezUm – o, wokół, dookoła + AkkusativEtlang – wzdłużBisWider – przeciwko, wbrew AKKUSATIVM Ż N MnDen Die Das DieEinen Eine Ein -Während – podczasWegen – z powoduTrotz – mimo + GenitivAnstatt/statt - zamist GENITIVM Ż N MnDes Der Des DerEines Einer Eines -OBWOHL – można stosować na początku lub w środku · Obwohl ich ins Kino gegangen bin, finde ich Zeit für dich. · Ich habe mich verspätet obwohl ich... hatte.TROTZDEM – tylko w środku (jako drugie zdanie) · K.......... , trotzdem........ . Zaimek dzierzawczy M Ż N MnN Der Die Das Die Ein Eine Ein - Mein Meine Mein MeineG Des Dessen Der Deren Des Dessen Der Deren Eines Einer Eines - Meines Meiner Meines MeinerD Dem Der Dem Den Denen Einem Einer Einem - Meinem Meiner Meinem MeinenA Den Die Das Die Einen Eine Ein - Meinen Meine Mein Meine - zaimek względny Zaimek osobowy Kto? Co? N ICH DU ER ES SIE WIR IHR SIE,sieKogo? Czego? G Meiner Deiner Seiner Seiner Ihrer Unser Euer IhrerKomu? Czemu? D Mir Dir Ihm Ihm Ihr Uns Euch IhrKogo? Co? A Mich Dich Ihn Es Sie Uns Euch SieStrona bierna Präsents : Ich frage ihn 4 Er wird von mir gefragt (Part. II) Imperfekt : Ich fragte ihn 4 Er wurde von mir gefragt (Part. II)z Modalnymi Präsents : Ich will ihn fragen 4 Er will von mir gefragt werden (Part. II) Imperfekt : Ich wollte ihn fragen 4 Er wollte von mir gefragt werden (Part. II) Tryb przypuszczajacy Wenn ich ....... würde, würde ich ....... .Z MODALNYMI: Wenn ich........ würde, (modal w Imperfekt) ich.......... .