Szyk wyrazów w zdaniu prostym

Super User włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

Budowa zdań

  • Szyk wyrazów w zdaniu prostym.

Podmiot + orzeczenie

Kto? Co?         +         Co robi?

1.Laura geht heute ins Kino.      *gehen-iść, chodzić

Heute geht Laura ins Kino.

Geht Laura heute ins Kino?

2. Unser Kollege fährt am Abend nach Berlin.

Am Abend fährt unser Kollege nach Berlin.

Fährt unser Kollege nach Berlin?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Spójniki, po których wystepuje szyk prosty

Podmiot + orzeczenie

Kto? Co?         +         Co robi?

und - i, a

Andrzej wohnt in Frankfurt und er studiert an der Uni .    

*an der Uni- na uniwersytecie

 (Andrzej mieszka we Frankfurcie i studiuje na uniwersytecie)

Ich male und ich tanze. (Maluję i tańczę.)

 

 

 

aber -ale

Sie ist in der Schule, aber sie lernt nicht. (Ona jest w szkole, ale ona się nie uczy)

Ich singe nicht, aber ich tanze. (Nie śpiewam, ale tańczę.)

 

oder- albo, lub                                                                  *nach Hause- do domu

 Ihr geht nach Hause oder ihr bleibt hier.                                    * bleiben- zostać

(Idziecie do domu albo zostajecie tutaj)

Ich lese Comics oder ich schlafe am Abend.                 *am Abend- wieczorem

(Czytam komiksy albo śpię wieczorem.)

 

sondern-  lecz

Er macht keine Hausaufgaben,  sondern  er spielt Gitarre.    

*Gitarre spielen- grać na gitarze

(On nie odrabia lekcji, lecz gra na gitarze)

Ich esse nicht, sondern ich trinke. (Nie jem, lecz piję.)

 

denn- bo, ponieważ

 Ich gehe heute nicht in die Schule, denn ich bin krank.

 *in die Schule- do szkoły

(Nie idę dzisiaj do szkoły, bo jestem chory)                                 * in+das=ins

Ich gehe ins Kino, denn ich habe Zeit. (Idę do kina, ponieważ mam czas.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Spójniki po ktorych wystepuje szyk przestawny

Orzeczenie                         +                podmiot

Co robi?                                                            Kto? Co?

 

dann- potem, następnie
                                                                                               das Zimmer- pokój

                                                                                                     in + das= ins

Ich trinke Tee, dann gehe ich ins Zimmer.                  ins Zimmer-do pokoju

(Wypiję herbatę, potem idę do pokoju.) 

 

deshalb, darum, deswegen-dlatego                                  der Arzt-lekarz

Du hast Angina, deshalb gehst du zum Arzt.                 zu dem= zum

 (Masz anginę, dlatego idziesz do lekarza.)                     zum Arzt- do lekarza

 

sonst- w przeciwnym razie

Ich besuche sie, sonst wird sie sauer.                              sauer-zła

(Odwiedzę ją, w przeciwnym razie będzie zła.)

 

*werden- zostać, stać się

ich werde                      wir werden

du wirst                        ihr werdet

er/sie/es wird               sie/Sie werden

 

trotzdem - mimo to

Ich habe heute frei, trozdem habe ich keine Zeit.                                frei-wolne

(Mam dziś wolne, mimo to nie mam czasu)

außerdem- oprócz tego

Sie erzieht drei Kinder, außerdem arbeitet sie lange.                        lange- długo

 (Ona wychowuje troje dzieci, oprócz tego długo pracuje ).