Pogoda - czas przyszły

Super User włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

das Wetter - pogoda

die Sonne - słońce

Es ist sonnig. - Jest słonecznie.

scheinen – świecić

Die Sonne scheint. – Świeci słońce.

brennen- prażyć, dopiekać, palić

Die Sonne brennt. - Słońce praży.

Es ist warm. - Jest ciepło.

Die Hitze- upał

Es ist heiß. - Jest gorąco.

die Temperatur – temperature

Die Temperatur beträgt 43 Grad- Temperatura wynosi 34 stopnie

*betragen- wynosić; (der Betrag- kwota)

 

der Wind - wiatr

Es ist windig. - Jest wietrznie

Es ist windstill - jest bezwietrznie.

wehen – wiać

Der wind weht schwach- wiatr słabo wieje

Ein eisiger Wind – zimny wiatr

Ein starker Wind – silny wiatr

Es weht ein starker Wind- wieje silny wiatr

der Sturm – wichura

Es ist ein Sturm (stürmig)- jest wichura

Ein Sturm zieht auf- nadciąga wichura

 

 

die Wolke – chmura

die Bewölkung – zachmurzenie

Es ist bewölkt. - Jest pochmurno.

Es ist bedeckt. – (Niebo) jest zachmurzone.

Es ist wolkenlos – Jest bezchmurnie

der Regen – deszcz

regnen- padać

Es regnet . - Pada deszcz.

Es sieht nach Regen aus. - Zanosi się na deszcz.

*Es hat aufgehört zu regnen. - Przestało padać

das Gewitter – burza

Das Gewitter zieht auf. – nadciąga burza.

Es gibt ein Gewitter. – Jest burza.

Es gab ein Gewitter gestern- wczoraj była burza

der Donner – grzmot

donnern - grzmieć

Es donnert. - Grzmi.

der Blitzt - piorun, błyskawica

blitzen – błyskać się.

Es blitzt. - Błyska się.

der Hagel - grad

Es hagelt. - Pada grad

Der Tropfen- kropla

Es tröpfelt. - Kropi.

das Nieseln  - mżawka

Es nieselt- mży

der Regenbogen – tęcza

wolkenloser Himmel - bezchmurne niebo

das Hundeswetter – pogoda „pod psem”

das Wetter klärt sich – rozjaśnia się

 

 

der Schnee – śnieg

schneien- śnieżyć

Es schneit- śnieży, pada śnieg

der Frost – mróz

Es ist frostig. - Jest mroźnie

der Nebel – mgła

Es ist neblig. - Jest mglisto.

das Eis - lód

das Glatteis - gołoledź

Es ist Glateis – Jest gołoledź.

Es ist glatt - jest ślisko.

Es ist kalt. - Jest zimno

Es ist -2 Grad. – Są -2 stopnie.

 

 

Czas przyszły- Futur I

By utworzyć formę czasu przyszłego musimy znać odmianę czasownika posiłkowego „werden” (stawać się):

ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden


                                                    Futur I składa się z:
• czasownika posiłkowego „werden”, odmienionego przez osoby i stojącego na drugim miejscu w zdaniu,
• i drugiego czasownika, w formie bezokolicznika na końcu zdania.

Ich werde nach Polen fahren.
(Pojadę do Polski)

Du wirst am Freitag in die Stadt gehen.

(Pójdziesz w piątek do miasta.)

Czas Futur I w języku niemieckim wyraża czynność, która ma się odbyć w przyszłości. Jednak najczęściej czas przyszły w języku niemieckim wyrażany jest poprzez czas teraźniejszy (Präsens).
Er wird morgen zu dir kommen.
(On przyjdzie do ciebie jutro.) (Futur I)
Er kommt morgen zu dir.
(On przyjdzie do ciebie jutro) (Präsens)

 

 

 

 

Teraźniejszość                        Przyszłość                                                            Przeszłość

(heute-dzisiaj)                         (morgen- jutro)                                              (gestern- wczoraj)

Sein                                              werden                                                             waren

Es ist                           Es wird                                   Es war        

 

 

 

 

Zaimek nieosobowy „es”

Zaimek es oznacza nie tylko trzecią osobę liczby pojedynczej czy też rzeczownik rodzaju nijakiego, np.:

Das Fenster ist schmutzig.

Okno jest brudne.

Es ist nicht sauber.

Ono nie jest czyste.

Das Kind weint.

Dziecko płacze.

Es ist traurig.

Ono jest smutne.Zaimek es występuje także jako podmiot, gdyż w języku niemieckim przy każdym czasowniku określony jest wykonawca danej czynności. Zdarza się jednak, że jest on nieznany (odczucia i postrzeganie w sytuacjach). Wówczas zamiast wykonawcy czynności w miejscu podmiotu umieszczone jest es.

Es ärgert mich...

Złości mnie...

Es freut uns...

Cieszy nas....

Es wundert mich...

Dziwi mnie...

Es interessiert mich...

Interesuje mnie...

 

 

Es ist interessant-jest interesujące,  ciekawe

Es ist wichtig- jest ważne

Es ist teuer/ billig- jest drogo/tanio

Es war notwendig- było  konieczne

 

Konstrukcja “Es ist…….+ zu”

Es ist gut dich zu sehen- dobrze cię widzieć

Es ist gut zu wissen- dobrze wiedzieć

Es ist einfach zu sagen- łatwo powiedzieć

W zwrotach i wyrażeniach

 

es gibt

być, znajdować się

es geht um

chodzić o

es handelt sich um

chodzić o

 

Uwaga! Czasownik zawsze występuje w 3. osobie liczby pojedyńczej, niezależnie czy stoi on w połączeniu z jedną lub wieloma rzeczami

 

Es gibt

Po wyrażeniu: es gibt- jest, są.  tylko rodzajnik nieokreślony w bierniku AKK!

A

einen

eine

ein

--------

 

es gibt - być, znajdować się

Hier gibt es eine Lampe-                                                                          Tu jest Lampa

Im Zimmer gibt es einen Tisch-                                                              W pokoju jest stół

Gibt es Fragen?                                                                                          Czy są pytania?

Es gibt hier kein Theater.

Tu nie ma teatru.

Wo gibt es hier eine Toilette?

Gdzie tu jest jakaś toaleta?

Gibt es in diesem Hotel freie Zimmer?

Czy w tym hotelu są wolne pokoje?

es geht um - chodzić o

Worum geht es dir?

O co ci chodzi?

Es geht mir um meine Tochter.

Chodzi mi o moją córkę.

es handelt sich um - chodzić o

Es handelt sich um Geld.

Chodzi o pieniądze.

Worum handelt es sich wieder?

O co znowu chodzi?

       

(*Zaimek es może występować w każdym zdaniu jako element wypełniający:

Ein Unfall ist passiert.

Wydarzył się wypadek).

Es ist ein Unfall passiert.