Czasowniki rozdzielnie złożone

Super User włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

CZASOWNIKI ROZDZIELNIE ZŁOŻONE- TRENNBARE VERBEN

ab-

abfahren (odjeżdżać)

Der Zug fährt gleich ab. (Pociąg zaraz odjeżdża.)

abholen (odebrać)

Ich hole  dich um 15 Uhr ab. (Odbiorę cię o 15).

abbiegen(skręcać)

an-

anrufen (zadzwonić)
Ich rufe dich morgen an. (Zadzwonię do ciebie jutro.)
ankommen (przybyć)

anfangen (zaczynać)
anschauen ( oglądać)
anziehen (wkładać, ubierać)

auf-

aufräumen (posprzątać)
Die Kinder räumen das Zimmer auf. (Dzieci sprzątają pokój.)
aufmachen ( otwierać)
aufstehen( wstawać)
aufwachen (budzić się)

 

Przykład odmiany czasownika rozdzielnie złożonego

aufmachen

ich mache auf

du machst auf

er/sie/es macht auf

wir machen auf

ihr macht auf

sie/Sie machen auf

 


aus-

aussteigen (wysiadać)
Du steigst am Marktplatz aus. (Ty wysiadasz na rynku.)

aussehen (wyglądać)

Du siehst gut aus. (dobrze wyglądasz)

ausdrücken (wyrażać, formułować)
ausgehen (wychodzić)

ausreisen (wyjeżdzać za granicę)
aussteigen   (wysiadać)


ein-

einladen (zapraszać)
Ich lade dich herzlich ein. (Zapraszam Cię serdecznie.)
einsteigen (wsiadać)
Bitte steigen Sie ein! (Proszę wsiadać!)
einkaufen  (robić zakupy)
einschlafen  ( zasypiać)

fern

fernsehen  (oglądać telewizję)

fort-

fortsetzen (kontynuować)
Er setzt seine Reise fort. (On kontynuuje swoją podróż.)

mit-

mitnehmen (zabierać ze sobą)
Was nehmen wir zu der Party mit? (Co weźmiemy ze sobą na imprezę?)

mitarbeiten (współpracować)
mitbringen (przynieść ze sobą)
mitkommen  (iść z kimś)

nach-

nachdenken (zastanawiać się)
Ich denke darüber nach. (Ja zastanowię się nad tym.)

statt-

stattfinden (odbywać się)
Die Vorlesung findet heute an der Uni statt. (Wykład odbędzie się dziś na uniwerku.)

teil-

teilnehmen (brać udział)
Sie nimmt am Unterricht teil. (Ona bierze udział w lekcji.)

 

 

 

 


vor-

vorstellen (przestawiać)
Ich stelle meine Freundin vor. (Przedstawiam moją przyjaciółkę.)

vorbereiten  (przygotowywać)

weg-

wegfahren (wyjeżdzać)
Fährst du morgen weg? (Wyjeżdżasz jutro?)

wegbrechen ( odłamać)
wegbringen  ( wynosić, zabrać ze sobą)

zu-

zumachen (zamykać)
Macht ihr das Fenster zu? (Zamkniecie okno?)

zurück-

zurückkommen (wracać)
Er kommt um 8 Uhr nach Hause zurück. (On wraca o 8 do domu.)

 

 

Uwaga!

einziehen- wprowadzać się                  sich anziehen- ubierać się

umziehen- przeprowadzać się             sich umziehen- przebierać się

ausziehen- wyprowadzać się                sich ausziehen- rozbierać się

 

 

Następujące przedrostki w sposób nierozdzielny łączą się z czasownikiem. Przedrostki te występują tylko w połączeniu z czasownikiem, gdyż samodzielnie nie mają znaczenia.

be-; ge-; emp-; ent-; er-, miss-, ver-, zer.

 

Np: entstehen- powstawać, verstehen- rozumieć, besprechen- omawiać