Wybierz język witryny

Gramatyka niemiecka w pigułce - Dopełniacz

Super User włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

dopełniacz - genitiv

Dopełniacz (Genitiv) - odpowiada na pytanie wessen ? (czyj, czyja, czyje, czyi, kogo, czego ?). Jest przypadkiem używanym bardzo rzadko. W liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego rzeczowniki odmiany mocnej otrzymują końcówki :

  • -es - rzeczowniki jednosylabowe i zakończone na -ss, -s, -ß, -x, -z, -tz np. das Glas - des Glases , das Haus - des Hauses
  • -s - rzeczowniki wielosylabowe np:  ein Mechaniker - eines Mechanikers
  • '  - apostrof otrzymują nazwy własne zakończone na -s, -ß, -ss, -z, -x, -tz np. Thomas - Thomas' Buch

 Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego niewystępujące z rodzajnikiem oraz większość nazw własnych otrzymują końcówki : Peter - Peters

Po pytaniu dopełniacza rzeczowniki są używane bez rodzajników

Wessen Uhr ist das ? (Czyj to zegarek ?)

Rzeczownik w dopełniaczu znajduje się zazwyczaj za rzeczownikiem w mianowniku

Das ist die Uhr der Nachbarin - To jest zegarek sąsiadki

W języku potocznym dopełniacz zastępowany jest formą z przyimkiem von (D)

Wessen Tasche ist das ? Das ist die Tasche von Peter. (To jest torba Piotra)