Wybierz język witryny

Gramatyka niemiecka w pigułce - Biernik

Super User włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

biernik gramatyka w pigułce

Biernik odpowiada na pytanie (wen? was? kogo? co?) Rzeczowniki występują w formie biernika po takich przyimkach jak : ohne, bis, durch um, hinter, auf, an, in, neben, unter, über, zwischen, vor oraz po czasownikach wymagających dopełnienia w bierniku np: Wir hören den Hund (Słyszymy psa)

W bierniku zmieniają się formy zaimków, rodzajników i przeczenia kein tylko w rodzaju męskim. Natomiast w rodzaju żeńskim i nijakim oraz liczbie mnogiej są takie same jak w mianowniku.

Stosuje się niektóre przyimki wymagające biernika w postaci form ściągniętych np : an - an das Telefon - ans Telefon (do telefonu), vor - vor das Haus - vors Haus

Okoliczniki miejsca oraz czasu wyrażane bez przyimków występują w bierniku np : Sie geht einen kürzeren Weg - Ona idzie krótszą drogą