Wybierz język witryny

36_lekcja trzydziesta szósta-właściwości

Super User włącz . Opublikowano w Słownictwo


· Powinniśmy zredukować liczbę wad. · Wir sollten die Fehlerquote senken.
· Ściana jest prostopadła do podłogi. · Die Wand ist senkrecht zum Boden.
· Przekręć tym pokrętłem! · Dreh den Knauf!
· To jest kształt prostokątny. · Es hat eine rechteckige Form.
· Nie mogę odkręcić nakrętki. Jest mocno
dociągnięta.
· Ich kann die Mutter nicht lösen, sie sitzt zu
fest.
· Nasza średnia wynosi sto sztuk na godzinę. · Unsere durchschnittliche Anzahl ist ein
Hundred Stück pro Stunde.
· Proszę nie dotykać, jest to zbyt gorące. · Nicht anfassen, es ist heiss.
· Jakie ciśnienie to zniesie? · Welchem Druck hält es aus?
· Jakie właściwości to posiada? · Welche Eigenschaften hat es?
· Ściany są równoległe. · Die Wände sind parallel.
· Ta ciecz jest niepalna. · Diese Flüssigkeit ist entflammbar.
· Bądź ostrożny, ta próbka jest krucha. · Sei vorsichtig, die Probe ist zerbrechlich.
· Gniazdka są uziemione. · Die Stecker sind geerdet.
· Ta ciecz jest palna. · Diese Flüssigkeit ist brennbar.
· Ściany pudła są puste w środku. · Die Wände der Kiste sind hohl.
· To urządzenie jest nieco zużyte. · Das Equiptment ist etwas abgenutzt.
· To jest za zimne na prostowanie. · Es ist zu kalt um es auszurichten.