Wybierz język witryny

Wyrażanie zaniepokojenia

Super User włącz . Opublikowano w Słownictwo

Ich mache mir Sorgen um… – Martwię się o…
Ich hatte Angst vor jdm/etw…, um jdn/etw… – Bałem się kogoś/czegoś…, o kogoś/coś
Ich bin besorgt wegen… – Jestem zatroskany z powodu…
Ich fürchte, dass… – Boję się, że…
Ich fürchte mich (vor etw/jdm) – Boję się (czegoś, kogoś)
Ich befürchte, dass… – Obawiam się, że…
Das jagt mir Angst ein. – To napędza mi strachu.
Ich bin in Panik geraten. – Wpadłem w panikę.
Ich bin da nicht ganz sicher, denn… – Nie jestem tego tak całkiem pewien, bo…
Das ist schon möglich, aber… – To jest wprawdzie możliwe, ale…
Ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll, weil… – Nie wiem doprawdy, co powinienem na to powiedzieć, gdyż…