Wybierz język witryny

Przecięcia funkcji

Super User włącz . Opublikowano w Szablony graficzne

Objaśnienia

Przecięcia funkcji

Was ist das ? (Co to jest?)
Przecięcia funkcji to punkty, w których przecinają się wykresy.
Tutaj pokażemy, jak obliczyć te punkty.
Krok po kroku
Masz dwie funkcje i chcesz obliczyć ich przecięcie. 1. Najpierw ustaw obie funkcje obok siebie, tak aby jedna = druga. 2. Przenieś na jedną stronę funkcję x, tak aby stał sam z jednej strony. W tym punkcie x jest to przecięcie. 3. Teraz musisz po prostu wstawić wartość liczbową x w jednym z dwóch równań, wówczas znajdziesz współrzędną y przecięcia. 4. Teraz masz współrzędne punktu przecięcia.