Wybierz język witryny

Regulamin ogłoszeniowy

Opublikowano w Uncategorised

Regulamin:

1. Zabronione jest zamieszczanie treści i informacji niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.

2. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń w jakiejkolwiek formie adresów WWW prowadzących do serwisów tematycznie zbliżonych do www.niemiecki.win.pl (ogłoszenia tego typu będą usuwane).

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia, jeśli te zostało napisane w sposób niedbały, chaotyczny, jest niezgodne z regulaminem lub narusza prawo obowiązujące w Polsce.

4. Zabrania się korzystania z formularzy kontaktowych serwisu w sposób mający znamonia spamu tzn. masowe rozsyłanie wiadomości stanowiących informacje handlowe lub inne nieporządane informacje.

5. Zamieszczając ogłoszenie, użytkownik wyraża zgodę na zarządzanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych użytkownika podmiotom współpracującym, w celu obsługi ogłoszenia oraz otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

6. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie w treści strony, w tym w treści ogłoszenia reklam oraz informacji własnych.

7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych przez użytkowników.

8.Właściciel serwisu w nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj czy jakość usługi lub towaru dostarczonego od danego użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia,w tym także właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności jeśli przedmiot ogłoszenia nie został dostarczony czy zrealizowany zarówno w postaci towaru jak i usługi.

9. W szczególności w przypadkach opisanych powyżej właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę.