Stół bilardowy

Opublikowano w Sport

 

 

 

Stół - der Billardtisch

_stół bilardowy

1- łuza dolna (untere Tasche(die))
2- bila rozpoczynająca (der Spielball )
3- punkt środkowy (der Mittelpunkt)
4- bile numerowane (die Zielbälle
)
5- rejon końcowy (der Anstoßraum)
6-
łuza górna (obere Tasche )
7- banda (die Bande
)
8- czoło bandy (die Stirnbande)
9- sukno (die Bespannung)
10- łuza środkowa (
die Mitteltasche)

 

Mesenterialarterie