Czasowniki na literę a

Opublikowano w Czasowniki

 

 

invinitiv

bezokolicznik

czas teraźniejszy (2 osoba l. pojedynczej ) Präsens

czas przeszły niedokonany (Präteritum )

Imiesłów bierny (partizip II)

odjeżdzać

abfahren

 

odjeżdzać, wywozić

 

fährst ab

 

fuhrst ab

 

(sein) abgefahren

oferować

anbieten

 

oferować, proponować

 

bietest an

 

botest an

 

(haben) angeboten

przybyć

ankommen

przybyć kommst an kamst an (sein) angekommen

przyjmować

annehmen

przyjmować, przypuszczać nimmst an nahmst an (haben) angenommen

telefonować

anrufen

telefonować rufst an riefst an (haben) angerufen

ubierać

anziehen

ubrać, włożyć, przyciągać ziehst an zogst an (haben) angezogen

pracować

arbeiten

pracować arbeitest arbeitetest (haben) gearbeitet