Wybierz język witryny

Przymiotniki z biernikiem i celownikiem

włącz . Opublikowano w Uncategorised

Przymiotniki wymagające użycia celownika (Dativ)

np. Sie ist der Mutter ähnlich. (Ona jest taka sama jak matka.)

PRZYMIOTNIK

TŁUMACZENIE POLSKIE

ähnlich

podobny

angeboren

wrodzony

behilflich

pomocny

bekannt

znany

bewußt

świadomy

böse

zły

feind

wrogo nastawiony

fremd

obcy

gleichgültig

obojętny

nahe

bliski

sympathisch

sympatyczny

treu

wierny

zugetan

życzliwy

Przymiotniki wymagające użycia biernika (Akkusativ)

np.

Das Dachgeschoß ist nur einen Meter hoch. (Poddasze ma wysokość jednego metra.)

PRZYMIOTNIK

TŁUMACZENIE POLSKIE

alt

stary

breit

szeroki

hoch

wysoki

tief

głęboki

lang

długi

schwer

ciężki

weit

daleki