Palenie papierosów - Rauchen

włącz . Opublikowano w Uncategorised

A: Hallo, Silvia! Hast du eine Zigarette für mich?

Cześć Sylwia! Masz dla mnie papierosa?

B: Ich? Ich rauche doch nicht. Seit wann rauchst du denn?

Ja? Przecież nie palę. Od kiedy ty palisz?

A: Schon eine Weile.

Już jakiś czas.

B: Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie gesundheitsschädlich das ist?

Czy zastanawiałeś się nad tym, jak szkodliwe jest to dla zdrowia?

A: Ach was, ich bin noch jung und gesund.

E tam, jestem młody i zdrowy.

B: Eben. Je früher man anfängt, desto schlimmer sind die Folgen.

No właśnie. Im wcześniej się zacznie, tym gorsze są skutki.

A: Woher weißt du denn das?

A skąd ty to wiesz?

B: Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ich habe den Artikel noch. Willst du ihn lesen?

Przeczytałam w gazecie. Mam jeszcze ten artykuł. Chcesz go przeczytać? =

A: Ja, vielleicht. Ich habe es eilig. Ich muss zum Fußballtraining. Tschüss! Tak, może. Śpieszę się. Mam trening piłki nożnej. Cześć!

B: Tschüß. Was für ein Sportler!

Cześć. Co za sportowiec!