Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Tekst dla średniozaawansowanych - Genaue Herkunft unbekannt

Opublikowano w Teksty

 

Tekst dla średniozaawansowanych - Genaue Herkunft unbekannt - dokładny rodowód nieznany

Vorsicht! Morgen ist der 1. April. Sollten Sie, liebe Leser, trotz unserer vorherigen Warnung doch auf die kleinen Bosheiten Ihrer lieben Mitmenschen hereinfallen, so lassen Sie sich wenigstens etwas über diese Scherzsitte erzählen.

Wie es dazu kam, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Keine davon wird exakt mit Dokumenten und Urkunden belegt. Einige Volkskundler behaupten, das "In-den-April-Schicken" stamme von den großen römischen Narrenfesten. Andere vertreten die Meinung , mit Aprilscherzen werde das wechselhafte Aprilwetter versinnbildlicht: erst Regen oder gar Schnee, dann Sonnenschein! Am glaubhaftesten erscheint mir die Annahme, dass dieser Brauch aus dem fernen Indien zu uns gekommen ist. Dort wird seit altersher in den letzten Märztagen das sogenannte "Hulfest" begangen. Dabei ist es üblich, sich gegenseitig zu necken.

Aus Frankreich kam diese Sitte 1654 nach Deutschland. Dort wurde der Neujahrstag plötzlich vom 1. April auf den 1. Januar verlegt - und die Franzosen waren dadurch um die damals üblichen Geschenke zum Jahreswechsel geprellt worden.

Noch heute sagt man in Frankreich vom 1. April "poisson d'avril" (Aprilfisch), denn der Aprilmonat steht im Strenbild des Fisches. An diesem Tage begann man nach Landesbrauch eine besonders wohlschmeckende Makrelenart zu fischen, die an Freunde und Verwandte verschenkt wurde. Wer keine solche Gabe erhilet, war in den April geschickt worden.

Uwaga! Jutro jest pierwszy kwietnia. Gdybyście, drodzy czytelnicy, mimo naszego uprzedniego ostrzeżenia dali się jednak nabrać na drobne złośliwości waszych kochanych bliźnich, to pozwólcie sobie chociaż opowiedzieć coś o tym żartobliwym zwyczaju.

Skąd się wziął ten zwyczaj? Na ten temat istnieją różne przypuszczenia. Żadne z nich nie ma poparcia w postaci przekonujących dokumentów. Niektórzy badacze folkloru twierdzą, że "prima apillis" pochodzi od wielkich rzymskich karnawałów. Inni wyrażają pogląd, że za pomocą żartów prima aprilisowych obrazowano zmienną pogodę kwietniową : to deszcz lub nawet śnieg, to słońce! Najbardziej wiarygodne wydaje mi się przypuszczenie, że ten zwyczaj dostał się do nas z dalekich Indii. Tam od niepamiętnych czasów obchodzono pod koniec marca "święto Hulu". Jest wtedy w zwyczaju wzajemne przekomarzenie się.

W 1654 roku zwyczaj ten przyszedł do Niemiec z Francji. Przeniesiono tam nagle dzień Nowego Roku z 1 kwietnia na 1 stycznia i Francuzi czuli się oszukani z uwagi na podarki z okazji zmiany roku, jakie były wówczas w zwyczaju.

Do dziś mówi się we Francji  o 1 kwietniu "poisson d'avrill" (kwietniowa ryba), bowiem miesiąc kwiecień znajduje się w gwiazdozbiorze Ryby. Tego dnia zgodnie z panującym w tym kraju zwyczajem rozpoczynano łowienie szczególnie smacznego gatunku makreli, którą rozdawano w darze przyjaciołom i krewnym. Kto nie otrzymał takiego daru, odsyłany był do "kwietnia".

 

Objaśnienia

pochodzenie

die Herkunft

ostrzeżenie

die Warnung, l.mn. -en

złośliwość

die Bosheit ; l.mn. -en

dać się nabrać

auf etwas hereinfallen

zwyczaj

die Sitte ; l.mn. -n

dokument

die Urkunde ; l.mn. -n

udowodnić

belegen

badacz folkloru

der Volkskundler

prima aprillis

in den April schicken

pochodzić

stammen

rzymski

römisch

karnawał

das Narrenfest

zmienny

wechselhaft

obrazowo przedstawić

versinnbildlichen

glaubhaft

wiarygodny

zwyczaj, obyczaj

der Brauch, ¨-e

od dawien dawna

seit altersher

uroczystość karnawołowa w dawnych Indiach

das "Hulfest"

jest w zwyczaju

es ist üblich

przekomarzać się

sich necken

gwiazdozbiór

das Sternbild; l.mn. -er