Dialog 28 średnio zaawansowany - Das Jahr ist ja noch lang / Rok jest jeszcze długi

Opublikowano w Dialogi

 


Dialog 28 średnio zaawansowany - Das Jahr ist ja noch lang /  Rok jest jeszcze długi

 

Na, findest du "Die Welt des Schweigens" auch so gut wie ich?

Czy ty również tak ja uważasz książkę "Świat milczenia" za dobrą ?

Ach, es ist ein Trauerspiel damit. Meine Frau hat es mir zu Weihnachten geschenkt.

Ach, z tą książką to cała tragedia. Moja żona podarowała mi ją na gwiazdkę.

Na und? Ärgerst du dich über das Geschenk?

No i co? Jesteś niezadowolony z tego prezentu ?

Unsinn. Ich habe das Buch einfach nur noch nicht lesen können.

Bzdura. Po prostu nie mogłem jeszcze tej książki przeczytać.

Aber jetzt ist Anfang Februar und da hast du noch keine Zeit gefunden? Die langen Winterabende...

Ale, teraz jest początek lutego, a ty jeszcze nie znalazłeś czasu? Długie zimowe wieczory ...

Also, das war so : Als ich das Buch gerade das erste Mal aufgeklappt hatte, sagte meine Frau : "Aber bitte nicht über die Feiertage lesen, da wollen wir etwas von unserem Vati haben." Nachdem ich das Buch gehorsam zugeklappt hatte, ging Peters automatische Feuerwehrleiter das erste Mall kaputt. Während ich sie reparierte, verbog er die Kupplung seines Traktors. Als auch die wieder in Ordnung war, sagte meine Frau fröhlich : "Und jetzt knackt Vati für uns Nüsse !" Wenn ich also nicht Nüsse knackte, neue Lichter an den Baum steckte, den Braten tranchierte, Schallplatten auflegte und Peters Feuerwehrleiter reparierte, dann schlief ich erschöpft oder es war noch etwas anderes zu tun. Zwischen Weihnachten und Neujahr musste ich helfen Pfannkuchen backen, musste Bier und Sekt kaufen, die Tannennadeln aufkehren  usw., also kann ich wieder nicht zum Lesen.

A więc, to było tak : Gdy otworzyłem książkę po raz pierwszy, moja żona powiedziała : "Proszę nie czytać w czasie świąt, chcemy mieć wtedy dla nas naszego tatusia". Gdy posłusznie książkę zamknąłem, popsuła się po raz pierwszy automatyczna drabina strażacka Piotra. Podczas gdy ją reperowałem, on zgiął sprzęgło swego traktora. Gdy już i ono było w porządku, moja żona powiedziała wesoło : "A teraz tatuś będzie dla nas rozłupywał orzechy!" Kiedy więc nie gniotłem orzechów, nie umocowywałem nowych świeczek na choince, nie kroiłem pieczeni, nie zakładałem płyt gramofonowych i nie reperowałem drabiny strażackiej Piotra, spałem wyczerpany lub było jeszcze coś innego do zrobienia. Między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem musiałem pomóc usmażyć pączki, musiałem kupić piwo i szampan, zamiatać igły jodowe itd. a więc z czytania znów nic nie wyszło.

Aber im Januar, an den langen Winterabenden...

Ale w styczniu, podczas długich wieczorów zimowych...

Siehst du, das war auch so eine Illusion von mir. Nachdem wir den Neujahrsabwasch bewältigt und notdürftig ausgeschlafen hatten, wollte ich mein Buch zum zweiten Mal aufschlagen. Da klingelte es. Obwohl ich ein Reklamelächeln aufgesetzt hatte, sank meine Stimmung gleich unter Null. Onkel Max stand vor der Tür, wie alle Jahre am 2. Januar. Du musst wissen, Onkel Max ist leidenschaftlicher Ornithologe...

Widzisz, ja też miałem takie złudzenia. Gdy już uporaliśmy się ze zmywaniem naczyń po zabawie sylwestrowej i jako tako wyspali, chciałem otworzyć książkę po raz drugi. Wtedy zadzwonił dzwonek. Mimo iż przybrałem słodki uśmiech, nastrój mój spadł od razu poniżej zera. Przed drzwiami stał wuj Maks, jak każdego roku 2 stycznia. A ty musisz wiedzieć, że wuj Maks jest namiętnym ornitologiem...

Und als Onkel Max gegangen war ... ?
A kiedy wuj Maks poszedł ... ?
... war es 0.15 Uhr und wir alle wussten, wie jedes Jahr, etwas Neues über seltene Exoten und Balzgebaren.
... była godzina 0.15 i wszyscy wiedzieliśmy jak co roku coś nowego o rzadkich okazach egzotycznych i o zachowaniu się ptaków w porze tokowania.
Euer Wissensdurst ist ja imponierend!
Wasz głód wiedzy jest imponujący!
Ja, mach dich nur lustig über mich! Am 3. Januar war ja auch ein langer Winterabend. Als ich bis Seite 4 gelesen hatte, ich war gerade in Stimmung gekommen, da läutete es! Unsere Nachbarin stand mit einer defekten Tischlampe draußen. Dort konnte ich sie ja nun nicht stehen lassen. Sie ging gegen 22 Uhr unter vielen Dankesworten, aber der Abend war um.
Tak, tak, kpij sobie ze mnie! 3 stycznia był także długi wieczór zimowy. Gdy doczytałem do strony 4 i akurat wpadłem w nastrój, zadzwonił dzwonek! Za drzwiami stała nasza sąsiadka z zepsutą lampą stołową. Nie mogłem jej przecież tam zostawić. Poszła około godziny 22 ze słowami wdzięczności, lecz wieczór minął.
Gegen deinen Leseeifer hatte sich ja förmlich alles verschworen!
Wszystko się formalnie sprzysięgło przeciw twojemu zapałowi do czytania.
Am nächsten Abend ging ich in ein Cafe, denn meine Frau war zu einer Geburtstagfeier eingeladen. Ich hatte kaum Seiten in Ruhe gelesen, als sich ein Damebrett auf mich zuschob und ein wildfremeder Herr zu mir sagte : "Ich gebe meinem Partner stets eine Dame vor." Da verließ ich fluchtartig das Cafe. Zurück blieben ein verblüffter Gast - und mein Buch.
Następnego wieczoru poszedłem do kawiarni, bo moja żona była zaproszona na urodziny. Ledwie przeczytałem w spokoju dwie strony, kiedy przesunięto w moją stronę warcaby i zupełnie obcy pan powiedział do mnie: "Zawszę daję swojemu partnerowi fory o jedną damę". Wtedy opuściłem w popłochu kawiarnię. Zostali : osłupiały gość i moja książka.
Da ist ja der Gipfel!
To już szczyt wszystkiego!
 Wart' ab. Am nächsten Tage fragte ich den alten Ober des Cafes nach meinem Buch. "Ach, Ihr Buch ist das?" sagte er. "Ihr Buch hat mich sehr gefesselt. Darf ich es erst zu Ende lesen?" "Aber ja, natürlich, wenn es Ihnen so gefällt", sagte ich leichthin. Kannst du dir denken, was er daraufhin sagte ? "Wenn Sie es nicht so eilig haben, dann kann es anschließend auch noch meine Frau lesen. Es ist wirklich ein lesenswertes Buch!"
Poczekaj. Na drugi dzień zapytałem starego kelnera kawiarni o swoją książkę. "Ach to pana książka ?" powiedział. "Pana książka bardzo mnie zainteresowała. Czy mogę ją najpierw doczytać do końca?" - Ależ tak, naturalnie, jeżeli się Panu podoba", powiedziałem beztrosko. Czy wyobrażasz sobie, co na to powiedział? "Kiedy się panu tak nie śpieszy, to może po mnie mogłaby ją także przeczytać moja żona. To rzeczywiście książka, którą warto przeczytać".
   

 

Objaśnienia

 

gut finden - uważać za dobre
das Schweigen - milczenie
das Trauerspiel - tragedia, l.mn. -e
die Weihnachten - Boże Narodzenie
sich ärgern - złościć się
der Unsinn - bzdura, nonsens
aufklappen - otworzyć
über die Feiertage - w czasie świąt
gehorsam -posłusznie
die Feuerwehrleiter - drabina strażacka , l.mn. -n
kaputtgehen - zepsuć się
verbiegen, verbog, verbogen - zgiąć
die Kupplung - sprzęgło, l.mn -en
knacken - zgnieść, rozłupać
die Nuß - orzech, l.mn. Nüsse
das Licht - świeca, l.mn. -er

tranchieren - krajać
das Neujahr - Nowy Rok
der Pfannkuchen - pączek
der Sekt - szampan, l.mn. -e
die Tannennadeln - igły jodłowe
aufkehren - zamiatać
ich kam nicht zum Lesen - z czytania nic nie wyszło
der Abwasch - zmywanie naczyń
bewältigen - uporać się
notdürftig - niedostatecznie, prowizorycznie
aufschlagen, schlug auf, aufgeschlagen - otworzyć
ein Reklamelächeln aufsetzen - przybrać słodki uśmiech
sinken, sank, gesunken - spadać
leidenschaflich - namiętny
der Exot - okaz egzotyczny, l.mn. -en
das Balzgebaren - zachowanie się ptaków w porze tokowania
der Wissensdurst - głód wiedzy
sich über jemanden lustig machen - żartować, kpić z kogoś
in Stimmung kommen - wpaść w nastrój
defekt - zepsuty
der Abend war um - wieczór minął
der Leseeifer - zapał do czytania
förmlich - formalny
sich verschwören, verschwor, verschworen  - sprzysięgać się
das Damebrett - warcaby
es schob sich auf mich zu - przesunęło się w moją stronę
wildfremd - zupełnie obcy
vorgeben - dać fory
fluchtartig - w popłochu
verblüfft - zdumiony, osłupiały