genießen

Opublikowano w Funkcje czasownika

(die) Achtung genießen                       = geachtet werden                        - cieszyć się szacunkiem

Anerkennung genießen                       = anerkannt werden             - cieszyć się uznaniem

ein (...) Ansehen genießen            = angesehen werden             - cieszyć się poważaniem

e-e Ausbildung genießen                       = e-e A. bekommen                    - otrzymać wykształcenie

e-e (...) Erziehung genießen            = e-e (...) E. bekommen                    - otrzymać (...) wychowanie

(e-e) Förderung genießen                       = gefördert werden             - cieszyć się poparciem

Fürsorge genießen                       = umsorgt werden                        - cieszyć się opieką

Kredit genießen                         = K. haben                           - mieć kredyt; cieszyć się  zaufaniem

das Recht genießen                       =                                              - korzystać z prawa

Respekt genießen                       = respektiert werden             - być respektowanym, cie-szyć się respektem

e-n (guten) Ruf genießen                       = e-n (...) R. haben                - cieszyć się (...) sławą

die Ruhe genießen                       =                                  - rozkoszować się, upajać się, delektować się spokojem

den Schutz (...) genießen                       =                                              - korzystać z opieki

Unterstützung genießen                       = unterstützt werden             - cieszyć się wsparciem

Verehrung genießen                       = verehrt werden              - cieszyć się czcią, uwielbieniem

das Vertrauen genießen                       =                                              - cieszyć się zaufaniem