gewinnen

Opublikowano w Funkcje czasownika

Abstand gewinnen   = A. erreichen                                  - zyskiwać odległość

j-s Achtung gewinnen             = j-s A. erreichen                      - zyskać szacunek

an Ansehen gewinnen                      = an A. zunehmen                     - zyskiwać na poważaniu

Ansehen gewinnen                      = A. erreichen                                  - zyskiwać poważanie

an Autotität gewinnen                      = an A. zunehmen                     - zyskiwać na autorytecie

an Bedeutung gewinnen                      = an B. zunehmen                     - zyskiwać na znaczeniu

Bedeutung gewinnen                      = B. erreichen                                  - zyskać znaczenie

Ehre gewinnen                           = E. erreichen                                  - zyskac sławę

Ehrfurcht gewinnen   = E. erreichen                                  - zyskiwać głęboki szacunek

e-n Eindruck gewinnen                      = e-n E. erreichen                      - odnosić wrażenie

an Einfluß gewinnen                      = an E. zunehmen                     - zyskiwać na wpływie

Einfluß gewinnen                                    = E. erreichen                                  - zyskać wpływ

e-e Erkenntnis gewinnen                      = e-e E. erreichen                      - zyskać zrozumienie

Geschmack gewinnen      = G. bekommen                                - zasmakować w czymś

an Geschwindigkeit gewinnen            = an G. zunehmen                     - przybrać na prędkości

j-s Gunst gewinnen             = j-s G. erreichen                      - zyskać czyjąś życzliwość

die Herrschaft gewinnen                      = die H. erreichen                      - zyskać władzę

an Höhe gewinnen                      = an H. zunehmen                     - zyskać na wysokości

Klarheit gewinnen  = K. erreichen                                  - uzyskać przejrzystość, jasność

j-s Liebe gewinnen                      = j-s L. erreichen                                  - zyskać czyjąś miłość

Lust gewinnen                 = L. bekommen                                - nabierać ochotę

an Macht gewinnen                      = an M. zunehmen                     - zyskać na władzy

Mut gewinnen                 = M. bekommen                                - nabierać odwagi

Ruhe gewinnen                          = R. erreichen                                  - zyskać spokój

an Sicherheit gewinnen                      = an S. zunehmen                     - zyskiwać na pewności

e-e Überzeugung gewinnen            = e-e Ü. erreichen                      - nabierać przekonania

an Umfang gewinnen                      = an U. zunehmen                     - rozrastać się

das Vertrauen gewinnen                      = das V. erreichen                      - zyskać zaufanie

e-n Vorsprung gewinnen                      = e-n V. erreichen                      - zyskać przewagę

Zeit gewinnen                            = Z. erlangen                                   - zyskać czas

j-s Zuneigung gewinnen                      = j-s Z. erreichen                      - zyskać czyjąś sympatię