gewähren

Opublikowano w Funkcje czasownika

j-m ein Anliegen gewähren            = j-m ein A. erfüllen            - przychylać się do prośby, życzenia

j-m Asyl gewähren                      = j-m A. bewilligen            - udzielać azylu

j-m Aufschub gewähren                      = j-m A. bewilligen            - udzielać odroczenia

j-m Bescheinigung gewähren            = j-m B. bewilligen            - udzielać pokwitowania

j-m e-e Bitte gewähren                      = j-m e-e B. erfüllen            - przychylać się do prośby

j-m Einblick gewähren      = j-m E. bewilligen            - udzielać wglądu

j-m ein Gesuch gewähren                = j-m ein G. erfüllen            - przychylać się do podania, wniosku

j-m Hilfe gewähren                      = j-m H. bewilligen            - udzielać pomocy

j-m e-n Kredit gewähren                      = j-m K. bewilligen            - udzielać kredytu

j-m Obdach gewähren                      = j-m O. bewilligen            - udzielać schronienia, dachu na głową

j-m Schutz gewähren                      = j-m S. bewilligen            - udzielać ochrony, opieki

j-m Sicherheit gewähren                      = j-m S. bieten               - dawać pewność

j-m Unterhalt gewähren                      = j-m U. bieten               - utrzymywać kogoś

j-m Unterkunft gewähren                      = j-m U. bieten               - dawać schronienie, dach nad głową

j-m e-e Unterstützung gewähren            = j-m U. bewilligen            - przyznawać zapomogę

j-m Urlaub gewähren                      = j-m U. bewilligen            - udzielać urlopu

j-m e-e Vergünstigung gewähren            = j-m e-e V. bewilligen            - przyznawac ulgę

j-m Vorteile gewähren                      = j-m V. bieten               - dawać korzyści

j-m e-n Wunsch gewähren                = j-m e-n W. erfüllen                - przychylać się do życzenia