zeigen

Opublikowano w Funkcje czasownika

Angst zeigen                             = A. merken lassen               - pokazywać strach

seinen Ärger zeigen               = seinen Ä. zur Schau stellen            - pokazywać swoją złość

Ausdauer zeigen                                    = A. beweisen                - dowodzić wytrwałości

sein Bedauern zeigen               = sein B. merken lassen   - pokazywać swoje ubole­wanie

Einsicht zeigen                           = E. merken lassen               - wykazywać rozsądek

Fleiß zeigen                               = F. beweisen                                  - dowodzić pilności

Freude zeigen                            = F. merken lassen               - pokazywać radość

Geduld zeigen                           = G. beweisen                                  - wykazywać cierpliwość

Gefühle zeigen                          = G. nicht verbergen             - pokazywać uczucia

Haltung zeigen                           = H. merken lassen, beweisen       - wykazywać opanowanie

Kenntnisse zeigen                          = K. beweisen                      - dowodzić umiejętności

sein Können zeigen               = sein K. beweisen                  - dowodzić swoich umieję­tności

Langeweile zeigen               = L. merken lassen               - pokazywać znudzenie

j-m seine Liebe zeigen               = seine L. beweisen                   - dowodzić komuś swojej miłości

seine Macht zeigen               =  seine M. merken lassen   - pokazywać swą władzę

j-m seine Mißfallen zeigen           = seine M. merken lassen     - okazywać komuś swoje niezadowolenie

Mut zeigen                                = mutig sein, M. beweisen        - wykazywać odwagę, do­wodzić odwagi

Reue zeigen                              = R. merken lassen               - okazywać skruchę

Überdruß zeigen                                    = Ü. merken lassen               - pokazywać obrzydzenie

seine Überlegenheit zeigen   = seine Ü. merken lassen               - pokazywać swoją wyż­szość, przewagę

Unruhe zeigen                           = U. nicht verbergen             - wykazywać niepokój, nie­spokojność

seinen Unwillen zeigen     = seinen U. deutlich machen - pokazywać swoją niechęć, swoje niezadowolenie

seine Verachtung zeigen               = seine V. zur Schau stellen   - pokazywać swoją pogardę

Verständnis zeigen                  = V. erkennen lassen                        - wykazywać zrozumienie

den guten Willen zeigen               = den g. W. merken lassen   - wykazywać dobrą wolę