ziehen

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Aufmerksamkeit ziehen             = die A. lenken              - ściągać uwagę

die Bilanz ziehen               = das Ergebnis feststellen            - sporządzać bilans

Folgen ziehen                            =                                  - wyciągać konsekwencje

e-e Folgerung ziehen               = schlußfolgern                 - wyciągać wniosek

(e-n) Gewinn ziehen               =                                  - ciągnąć korzyści

e-e Grimasse ziehen               = e-e best. M. machen            - stroić miny, wykrzywiać             twarz

e-n Kreis ziehen                                    = e-n K. beschreiben            - zakreślać koło

e-e Lehre ziehen               = aus etw lernen                     - wyciągać nau(cz)kę

e-e Mauer ziehen                          = e-e M. bauen               - budować mur

Nutzen ziehen               =                                  - ciągnąć korzyści

e-e Pflanze ziehen               = e-e P. pflegen             - hodować rośliny

Profit ziehen                              =                                  - ciągnąć profity

den Schluß/Schlüsse ziehen = etw aus etw schließen            - wyciągać wniosek/wnio­ski

e-e Straße ziehen               = e-e S. beschreiben            - wytyczać ulicę

e-n Vergleich ziehen               = vergleichen                   - porównywać

Vorteile ziehen               =                                  - ciągnąć korzyści

e-n Zahn ziehen                                    =                                  - usuwać ząb

den Zorn ziehen                = den Z. lenken                      - ściągać gniew

j-n/etw in Betracht ziehen             = berücksichtigen, beachten  - brać pod uwagę

etw in Erwägung ziehen               = etw erwägen                       - brać coś pod rozwagę, rozważać

j-n ins Geheimnis ziehen               = j-n etw anvertrauen            - wtajemniczać kogoś

j-n ins Gespräch ziehen               = j-n an e-m G. beteiligen            - wciągać kogoś w rozmo­wę

j-n/etw ins Lächerliche ziehen   = lächerlich machen - ośmieszać kogoś/coś

etw in die Länge ziehen               = etw verzögern                     - 1) rozciągać 2) odwlekać, zwlekać

in Mitleidenschaft ziehen   =                                              - ściągać cierpienia

j-n in den Verdacht ziehen            = verdächtig machen - ściągać na kogoś podej­rzenie

j-n in Verderben ziehen               =                                  - ściągać zgubę na kogoś

j-n ins Vertrauen ziehen               = j-n etw anvertrauen            - wtajemniczać kogoś

in Zweifel ziehen                                    = etw bezweifeln                     - podawać w wątpliwość

j-n vor Gericht ziehen               = j-n anklagen                       - pozywać kogoś przed sąd

j-n zu Hilfe ziehen               = um H. bitten                - prosić kogoś o pomoc

j-n zu Rate ziehen               = j-n befragen                       - poradzić się kogoś, zasię­gnąć czyjejś rady

j-n zur Rechenschaft ziehen             = j-n verantwortlich machen - pociągać do odpowie­dzialności

zur Verantwortung ziehen   = j-n verantwortlich machen - pociągać do odpowie­dzialności