bestellen - zamówić

Opublikowano w Funkcje czasownika

bestellen - zamówić

die Bestellung - zamówienie, wiadomość

Wir hätten es früher bestellen sollen.

Powinniśmy to byli zamówić o wiele wcześniej.

Er hat nichts zu bestellen.

Ona nie ma tu nic do powiedzenia.

Ich möchte bitte bestellen.

Chciałbym coś zamówić.

Sie kam wie bestellet.

Przyszła w samą porę.

Telefonisch bestellen wir ein Taxi.

Zamówiliśmy telefonicznie taksówkę.

Kann ich ihm etwas bestellen ?

Czy mogę mu przekazać wiadomość ?

Haben Sie schon bestellet ?

Czy pan już coś zamówił ?

Es ist schlecht um ihn bestellet.

Jest z nim krucho.