besitzen - posiadać

Opublikowano w Funkcje czasownika

besitzen - posiadać

die Besitzgier - żądza posiadania

der Besitzer, die Besitzin - właściciel, właścicielka

das Besitztum - posiadłość, własność, dobra

die Besitznahme - sukcesja, przyjęcie

Er ist ein besitzender Mann.

Jest zamożnym człowiekiem.

Wir sind im Besitz dieser Papiere.

Jesteśmy w posiadaniu tych papierów.

Wer besitzt dieses Haus ?

Kto jest właścicielem tego domu ?

Hat er das Bot schon immer besessen ?

Czy on miał zawszę tę łódź ?

Er besitzt die Frechheit und kommt wieder.

On ma czelnośc tu wrócić.

Dieser Besitz soll verkauft werden.

Ta posiadłość powinna być sprzedana.

Als er das Haus besaß, war er ein reicher Mann.

Gdy był właścicielem tego domu, był zamożnym człowiekiem.

Sie besaß mein Vertrauen und meine Zuneigung.

Cieszyła się moim zaufaniem i sympatią.

Die Besitzergreifung fand statt.

Nastąpiło zawładnięcie.

Hätte ich es besessen, ich hätte es verkauft.

Gdybym posiadał coś takiego, sprzedałbym to.