besuchen - uczęszczać

Opublikowano w Funkcje czasownika

besuchen - uczęszczać, odwiedzać

der Besuch - odwiedziny, gość

der Besucher - uczestnik, bywalec

Uns hat er noch nie besucht.

Jeszcze nigdy nas nie odwiedził.

Wir besuchten ihn im Krankenhaus.

Odwiedziliśmy go w szpitalu.

Das ist ein viel besuchter Ort.

Jest to bardzo często odwiedzane miejsce.

Seine Vorlesungen werden gut besucht.

Jego wykłady cieszą się dużym powodzeniem.

Man hätte ihn öfter besuchen sollen.

Powinniśmy go byli częściej odwiedzać.

Besuchen Sie mich doch mal !

Proszę mnie kiedyś odwiedzić !

Wenn er mich doch besuchen würde !

Oby zechciał mnie odwiedzić !

Wir bekommen heute Besuch.

Będziemy mieli dzisiaj gości.

Sie besuchte eine Schule in Münschen.

Uczęszczał do szkoły w Monachium.