bleiben - pozostać , pozostawać

Opublikowano w Funkcje czasownika

bleiben - pozostać

die Bleibe -schronienie

Es bleibt dabei.

Nie zmienię decyzji.

Bleiben Sie am Ball !

Niech pan nie rezygnuje.

Alles blieb beim Alten.

Wszystko zostaje po staremu.

Bitte, bleiben Sie sitzen !

Proszę nie wstawać !

Heute bleibe ich zu Hause.

Dzisiaj zostanę w domu.

Sie blieben über Nacht.

Zatrzymali się na noc.

Dies bleibt ganz unter uns.

To pozostanie między nami.

Lassen Sie das bleiben !

Proszę przestać / dać spokój.

Er ist nicht bei der Wahrheit geblieben.

On się rozminął z prawdą.