brauchen - potrzebować

Opublikowano w Funkcje czasownika

brauchen - potrzebować, używać

das Brauchtum -  folklor, obyczaje ludowe

die Brauchbarkeit - zdatność, przydatność

der Brauch - zwyczaj

unbrauchbar - nieprzydatny

der Gebrauchtwagen - używany samochód

gebräuchlich - przyjęty, stosowany, zwyczajowy

der Gebrauchtwagen - używany samochód

Ich hätte keine Hilfe gebraucht.

Nie potrzebowałbym wtedy pomocy.

Ich habe Ihren Schirm nicht gebraucht.

Nie musiałem korzystać z pańskiego parasolu.

Er ist zu nichts zu gebrauchen.

On się do niczego nie nadaje.

Wozu brauchte er das Werkzeug ?

Do czego mu były potrzebne te narzędzia ?

Mein Auto braucht wenig Benzin.

Mój samochód zużywa niewiele benzyny.

Wir brauchen  zwei Jahre, um das Haus zu bauen.

Potrzebowaliśmy dwóch lat na wybudowanie tego domu.

Das brauchte wirklich nicht zu sein.

To rzeczywiście było niepotrzebne.

Sie brauchen mich nur zu fragen.

Wystarczy, że mnie pan zapyta.