bringen - przynieść

Opublikowano w Funkcje czasownika

bringen - przynieść, zanieść

zum Ausdruck bringen - wyrazić

zum Schweigen bringen - uciszyć kogoś

zu Fall bringen - doprowadzić do upadku

zu Sprache bringen - poruszyć w rozmowie

zu Papier bringen - napisać, przenieść na papier

in Erfahrung bringen - dowiedzieć się

ums Leben bringen - zabić, pozbawić życia

Ich habe es nicht übers Herz gebracht, es ihm zu sagen.

Nie mogłem się zdobyć na to, aby mu to powiedzieć.

Er brachte mir den falschen Koffer.

Przyniósł mi inną walizkę (nie tą co chciałem ).

Ein Taxi hat mich gestern zum Bahnhof gebracht.

Wczoraj wieczorem dojechałem na dworzec taksówką.

Jeden Morgen wurde die Milch gebracht.

Każdego ranka dostarczono mleko.

Seine laute Musik bringt mich auf die Palme.

Jego głośna muzyka doprawadza mnie do szału.

Er hat es weit gebracht.

Daleko zaszedł.

Bringen Sie mir bitte die Speisekarte !

Proszę mi podać kartę (menu) !

Diese Ware wird schnell an den Mann gebracht.

Ten towar sprzedaje się szybko.