danken - dziękować

Opublikowano w Funkcje czasownika

danken - dziękować

die Dankbarkeit - wdzięczność

die Undankbarkeit - niewdzięczność

der Dank - podziękowanie, wdzięczność

die Danksagung - wyrazy wdzięczności, podziękowania

dankbar - wdzięczny

undankbar - niewdzięczny

dankenswert - godny wdzięczności

Danke für die 'Blumen'

Dziękuje za wszystkie uwagi (docinki).

Niemand wird dir deine Mühe danken.

Nikt nie doceni twojego wysiłku.

Ich danken dir, dass du daran gedacht hast.

Dziękuje ci za pamięć.

Sie hat ihm seine Hilfe schlecht gedankt.

Okazała się niewdzięczna.

Ich grüßte ihn, aber er hat mir nicht gedankt.

Przekazałem mu pozdrowienia, ale mi nie podziękował.

Nichts zu danken.

Nie ma za co dziękować.

Ihren Brief habe ich dankend erhalten.

Dziękuje uprzejmie za otrzymany list.

Wie soll ich Ihnen das jemals danken.

Jak mogę się panu odwdzięczyć.