dauern - trwać

Opublikowano w Funkcje czasownika

dauern - trwać

die Dauerkarte - karta o długim okresie ważności

die Dauerwelle - trwała ondulacja

der Dauerlauf - bieg wytrzymałościowy

die Dauer - okres, trwanie

die Dauerhaftigkeit - trwałość

die Dauerfestigkeit - odporność na zniszczenie

dauerhaft - trwały

andauernd - nieustannie, stale

So lange die Welt dauert, wird das so bleiben.

Tak już będzie, dopóki świat istnieje.

Der Film dauerte zwei Stunden.

Film trwał dwie godziny.

Er spricht dauernd über das gleiche Thema.

Mówi w kółko to samo. (na ten sam temat)

Wie lange dauert die Fahrt ?

Jak długo potrwa jazda / podróż ?

Mir hat es zu lange gedauert.

Trwało zbyt długo. (dłużyło mi się)

Diese Ehe wird nicht lange dauern.

To małżeństwo nie będzie trwałe.

Diese Regierung ist nicht von Dauer.

Ten rząd się długo nie utrzyma.

Ich bleibe für die Dauer eines Jahres.

Zostanę na okres jednego roku.