denken - myśleć

Opublikowano w Funkcje czasownika

denken - myśleć

die Denkpause - chwila namysłu

das Denkmal - monument, pomnik

der Gedanke - myśl

denkbar - wyobrażalny, możliwy

gedankenlos - bezmyślnie

gedankenvoll - zamyślony, pogrążony w myślach

Erst denken, dann handeln.

Najpierw pomyśl potem działaj.

Gestern habe ich noch an Sie gedacht.

Właśnie wczoraj myślałem o Panu.

Wo denken Sie hin !

Nic z tych rzeczy !

Sie dachte, er würde helfen.

Myślała, że on jej pomoże.

Ich denke gar nicht daran.

Nie mam najmniejszego zamiaru. Ani mi się śni.

Denken Sie mal ganz logisch !

Niech pan pomyśli logicznie !

Hätte ich doch daran gedacht !

Och, gdybym o tym pomyślał !

Wie denken Sie darüber ?

Co pan o tym sądzi ?