einsteigen - wsiadać

Opublikowano w Funkcje czasownika

einsteigen - wsiadać

der Steig - wąska ścieżka

der Einstieg - wejście, zakup udziałów

der Aufstieg - wspinaczka w górę, rozwój awans

steigen - wspinać się, rosnąć

aussteigen -wysiadać, zerwać z czymś

aufsteigen - wsiąść, awansować

Er steigt immer als Letzter ein.

Wsiada zawsze jako ostatni.

Bitte, einsteigen! Der Zug fährt ab.

Proszę wsiadać ! Pociąg zaraz odjeżdza!

Gestern bin ich in den falschen Zug eingestiegen.

Wczoraj wsiadłem do niewłaściwego pociągu.

Sowie er einstieg, fuhr der Zug ab.

Skoro tylko wsiadł pociąg ruszył.

Er stieg in die Felswand ein.

Wspinał się po skalnej ścianie.

Warum bist du in die Politik eingestiegen ?

Dlaczego zająłeś się polityką ?

Die Diebe sind durch das Fenster eingestiegen.

Złodzieje weszli przez okno

Wir stiegen mit einer hohen Summe in das Unternehmen ein.

Zainwestowaliśmy w to przedsięwzięcie spore sumy.