einladen - zaprosić

Opublikowano w Funkcje czasownika

einladen - zaprosić

die Einladungskarte - zaproszenie pisemne

die Einladung - zaproszenie

einladend - zachęcająco

Sie lud mich ein, Platz zu nehmen.

Ona poprosiła mnie o zajęcie miejsca / abym usiadł.

Darf ich Sie zum Essen einladen ?

Czy mogę Pana zaprosić na obiad ?

Ihn hat sie nicht eingeladen.

Jego nie zaprosiła.

Meine Freunde wurden ebenfalls eingeladen.

Moi przyjaciele również zostali zaproszeni.

Bist du auch eingeladen ?

Czy ty również zostałeś zaproszony ?

Er lud mich immer zu seinen Parties ein.

Zawsze mnie zapraszał na prywatki.

Ich lade euch alle ein.

Zapraszam was wszystkich.

Der Bürgermeister lädt zur Feier ein.

Burmistrz zaprasza do udziału w uroczystości.