entlassen - zwolnić z pracy, obowiązku

Opublikowano w Funkcje czasownika

entlassen - zwolnić z pracy, obowiązku

die Entalssung - wypisanie ze szpitala, zwolnienie z pracy

die Entlassungsantrag - podanie o zwolnienie

die Entlassungsschein - wypowiedzenie na piśmie, zaświadczenie o zwolnieniu

Er entlässt alle seine Arbeiter.

Zwalnia wszystkich swoich pracowników.

Er entließ mich aus meiner Verplichtung.

Zwolnił mnie z moich zobowiązań.

Mich haben sie auch entlassen.

Mnie również zwolniono z pracy.

Sie wurden mit Pension entlassen.

Przeniesiono ich na emeryturę.

Warum entließ er sie nicht früher ?

Dlaczego nie zwolnił jej wcześniej ?

Sie entließ mich mit einer Handbewegung.

Pożegnała mnie.

Gestern bin ich aus der Klinik enlassen worden.

Wczoraj wypisano mnie z kliniki.