entscheiden - decydować

Opublikowano w Funkcje czasownika

entscheiden - decydować

die Entscheidung - decyzja, rozstrzygnięcie

die Entscheidungsfindung - proces decyzyjny

die Entscheidungsschlacht - decydująca bitwa

der Entscheidungsgrund - motyw podjęcia decyzji

entschieden - rozstrzygnięty, zdecydowany, rezolutny

Diese Vorfall entschied die Schlacht.

Ten incydent rozstrzygnął o losach bitwy.

Morgen wird sich alles entscheiden.

Jutro się wszystko rozstrzygnie.

Das Gericht entschied den Fall

Sąd wydał w tej sprawie wyrok.

Entscheide dich !

Zdecyduj się !

Wir haben uns noch nicht entschieden.

Jeszcze się nie zdecydowaliśmy.

Im entscheidenden Augenblick versagte er.

Zawiódł w decydującym momencie.

Ich entschied mich für den billigeren Wagen.

Zdecydowałem się na tańszy samochód.

Ist schon entschieden, wer das Auto fährt ?

Czy już zdecydowano, kto będzie prowadził samochód ?