entstehen - powstać, powstawać

Opublikowano w Funkcje czasownika

entstehen - powstać, powstawać

die Entstehung - tworzenie się czegoś, powstanie

Aus diesem Schaden sind hohe Kosten entstanden.

Ta szkoda pociągnęła za sobą wielkie szkody.

Über diese Frage entstand der Streit.

Wokół tej kwestii powstał spór.

Wie ist das entstanden ?

Jak to się stało ?

Ein Buch entsteht.

Powstaje książka.

Große Aufregung war entstanden.

Powstało wielkie zamieszanie/wzburzenie.

Unter seinen Händen entstand ein Kunstwerk.

W jego rękach powstało dzieło sztuki.

Mir entstehen keine Kosten.

Nie ponoszą kosztów.

Der entstandene Streit war sehr heftig.

Zaistniała sprzeczka była bardzo gwałtowna.