entwickeln - projektować, rozwijać

Opublikowano w Funkcje czasownika

entwickeln - projektować, rozwijać

die Entwicklung - opracowanie projektu, rozwój

die Entwicklungsland - kraj Trzeciego Świata

die Entwicklungshilfe - pomoc dla krajów rozwijających

die Entwicklungsjahre - wiek rozwojowy (człowieka)

unterentwickelt - zacofany kraj

Sie entwickelten ihre Theorie.

Pracowali nad swoją teorią.

Ein neues Verfahren wurde entwickelt.

Opracowano nową technologię.

Entwickelten Sie bitte diesen Film !

Proszę wywołać ten film !

Giftige Gase entwickelten sich.

Powstały gazy trujące.

Ein neues Verfahren wurde entwickelt.

Opracowano nową technologię.

Er hat sich zu einem berühmten Dichter entwickelt.

Stał się słynnym poetą.

Du hast Talent entwickelt.

Rozwinąłeś swój talent.

Die Verhandlungen entwickeln sich gut.

Pertraktacje przebiegają pomyślnie.

Ich entwickle ihn morgen.

Wywołam go jutro.