erfahren - dowiedzieć się, doświadczyć

Opublikowano w Funkcje czasownika

erfahren - dowiedzieć się, doświadczyć

die Erfahrung - doświadczenie

in Erfahrung bringen - dowiedzieć się

erfahrungsmäßig - empiryczny, wynikający z doświadczenia

erfahren sein - mieć duże doświadczenie

erfahrungsgemäß - wynikający z praktyki / doświadczenia

Er hat viel Leid erfahren.

Wiele wycierpiał.

Haben Sie schon das Neueste erfahren ?

Czy słyszała pani już ostatnie wiadomości ?

Sie hat am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet.

Doświadczyła na własnej skórze, co to oznacza.

Erfährt er es von Ihnen ?

Czy on się dowie o tym od pana ?

Ich konnte nichts Genaueres erfahren.

Nie udało mi się dowiedzieć żadnych bliższych szczegółów.

Ich erfuhr es erst gestern.

Dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj.

Du hast Talent entwickelt.

Rozwinąłeś swój talent.

Ohne ihn hätten wir nie davon erfahren.

Bez jego udziału nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli.

Das Haus wird eine Renovierung erfahren.

Dom zostanie odremontowany.