erhalten - otrzymać, dostać

Opublikowano w Funkcje czasownika

erhalten - otrzymać, dostać

der Erhalt - otrzymanie, odbiór

die Erhaltung - zachowanie obecnego stanu

erhältich, erhaltbar - dostępny, możliwy do nabycia

Gotte erhalte den König - Boże chroń króla !

gut erhalten - dobrze wyglądający

Erhalter der Familie - żywiciel rodziny

Wieviel Geld würde ich erhalten ?

Ile bym zarabiał ?

Sie erhält jeden Morgen Post.

Ona codziennie rano otrzymuje pocztę.

Teer erhält man aus Kohle.

Smołę uzyskuje się z węgla.

Voriges Jahr erhielt er weniger Gehalt.

W ubiegłym roku otrzymał mniejsze wynagrodzenie.

Ihren Brief habe ich nicht erhalten.

Nie otrzymałem pańskiego listu.

Diese Pflanze hat sich nur auf dieser Insel erhalten.

Ta roślina zachowała się tylko na wyspie.

Das Schiff hatte einen neuen Namen erhalten.

Statek otrzymał nową inną nazwę.

Der Patient wird künstlich am Leben erhalten.

Pacjent jest sztucznie podtrzymywany przy życiu.

Das Haus wird eine Renovierung erfahren.

Dom zostanie odremontowany.