fließen - płynąć

Opublikowano w Funkcje czasownika

fließen - płynąć

das Fließband - taśma produkcyjna

der Fluss - rzeka, przepływ, płynność

flüssiges Geld - żywa gotówka

flüssig - wpłacalny, płynny

fließend sprechen - płynnie mówić

fließendes Wasser - bieżąca woda

Im Krieg ist viel Blut geflossen.

Na wojnie przelano wiele krwi.

Die Elbe fließt in die Nordsee.

Łaba wpada do Morza Północnego.

Der Fluss fließt sehr langsam.

Rzeka płynie bardzo leniwie.

Ein Zimmer mit fließendem Wasser, bitte.

Poproszę o pokój z bieżącą wodą.

Die Nachrichten sind spärlich geflossen.

Rzadko docierały do nas wiadomości.

Die Geldspenden fließen reichlich.

Napływały sute darowizny pieniężne.

Tränen flossen ihr übers Geischt.

Łzy płynęły jej po twarzy.

Der Verkehr fließt heute ganz glatt.

Ruch uliczny odbywa się dziś bez zakłóceń.