flüchten - uciec

Opublikowano w Funkcje czasownika

flüchten - uciec

die Flüchtigkeit - pośpiech, przelotnośc

der Flüchtlingslager - obóz dla uchodźców

der Flüchtling - uchodźca, uciekinier

der Flüchtligkeitsfehler - błędy wynikające z pośpiechu

die Flucht - ucieczka

flüchtig - szybki, przelotny, uciekający

jemandem in die Flucht schlagen - zmusić kogoś do ucieczki

Gestern sind viele Menschen über die Grenze geflüchtet.

Wczoraj wielu ludzi uciekło przez granicę.

Wir flüchten vor dem Regen.

Uciekamy przed deszczem.

Er war aus dem Gefängnis geflüchtet.

Uciekł z więzienia.

Sie flüchteten sich in die Einsamkeit.

Uciekali w samotność.

Sie flüchteten zu Tausenden.

Uciekali tysiącami.