Wybierz język witryny

fordern - domagać się, żądać

Opublikowano w Funkcje czasownika

fordern - domagać się, żądać

die Afforderung - wezwanie, apel

Forderungen stellen - stawiać żądania

der Forderung - żądanie

überfordern - domagać się zbyt wiele, żądać

herausfordern - wyzwać

Anforderungen stellen - stawiać wymagania

Er hat einen zu hohen Preis gefordert.

Zażądał nazbyt wysokiej ceny.

Die Schüler werden nicht genug gefordert.

Uczniom nie stawia się zbyt wysokich wymagań.

Ich würde Rechenschaft fordern.

Ja żądałbym wytłumaczenia się.

Ich fordre Schadenersatz.

Domagam się odszkodowania.

Die Leute forderten Freispruch.

Ci ludzie domagali się uniewinnienia.

Der Sturm forderte viele Opfer.

Wichura pociągnęła za sobą wiele ofiar.

Sie forderten zu viel für ihre Arbeit.

Zażądali zbyt wygórowanej stawki za swoją pracę.

Er hat ihn zum Duell gefordert.

Wyzwał go na pojedynek.