liegen - leżeć

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Anlieger - mieszkaniec danej ulicy

die Unterlagen - dokumenty

nahe liegen - być oczywistym, nasuwać się

unterliegen - podlegać

Wenn ich Zeit hätte, würde ich länger im Bett liegen - Gdybym miał czas, poleżałbym dłużej w łóżku

Diese Arbeit liegt mir nicht - Ta praca nie leży mi / nie odpowiada

Mein Wagen liegt gut auf der Straße - Mój samochód świetnie się trzyma drogi

Wo liegt meine Zeitung  ? Gdzie leży moja gazeta ?

Er lag eine Woche im Krankenhaus - Przez cały tydzień leżał w szpitalu

Er hat seinem Vater lange auf der Tasche gelegen - Długo był na utrzymaniu ojca

Sie hat auf dem Tisch gelegen - Leżała na stole

Entscheiden Sie, es liegt ganz bei Ihnen ! - Decyzja należy do pana

An so einer Reise liegt mir nichts - Wcale mi nie zależy na takiej podróży