Wybierz język witryny

singen - śpiewać

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Singvogel - ptak śpiewający

der Gesang - śpiew

der Gesangverein -towarzystwo śpiewacze

der Sänger - śpiewak

der Gesang - śpiew

der Gesanglehrer - nauczyciel śpiewu

Das Kind wurde in den Schlaf gesungen - Dziecko uśpiono śpiewem

Sie hat im Chor gesungen - Ona śpiewała w chórze

Das ist ihm nicht an der Wiege gesungen worden - Widać nie było mu to dane / przeznaczone

Er singt gut - Dobrze śpiewa / On ma dobry / niezły głos

Davon kann ich ein Lied singen - O tym mógłbym wiele powiedzieć

Sie sangen nur nach Noten - Śpiewali tylko z nut

Er sang sein eigenes Lob - Chwalił sam siebie

Ich hörte die Engel im Himmel singen - Odczuwałem straszny ból

Aber erst vorher die Nationalhymne singen - Nie zapomnij zaśpiewać hymnu zanim usiądziesz.